Search
Search
Close this search box.
Search

Set WD17-01

1. Photobook Tạp chí (size: 30x40cm – 30 trang giấy Lustre). Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: CK302 Nâu da bò)

2. Guestbook Mở phẳng (size: 20x30cm, 10 trang giấy Mộc). Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: CK302 Nâu da bò, In chữ size vừa)

3. Hộp âm dương giả da cá sấu trắng (E54)

– Phụ kiện cho hộp: PK-04 Thẻ da khắc tên laser

4. Túi đựng album Photobook in ảnh

– Set đã bao gồm phí thiết kế

Set WD17-02

1. Photobook Tạp chí (size: 30x30cm – 30 trang giấy Lustre). Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: EU3-01 Trắng, Khoét lỗ 1 lỗ đơn giản)

2. Mini Album Mở phẳng (size: 12x12cm – 10 trang – giấy Lustre). Bìa cứng bọc hình.

3. Hộp nam châm bọc da VNN-003 (Size: 302x317x12)

4. Lịch để bàn đế da trắng (Size:14x14cm – 13 tờ 1 mặt – giấy Couche)

5. Khung ảnh đựng đĩa CD 15x15cm

– Set đã bao gồm phí thiết kế

Set WD17-03

1. Photobook Tạp chí (size: 30x30cm – 30 trang – giấy Couche). Bìa bọc da cao cấp (mẫu da: EU3-01 Trắng, Khoét lỗ 1 lỗ đơn giản)

2. Mini Album Mở phẳng (size: 12x12cm – 10 trang – giấy Couche – bìa cứng bọc hình)

3. Hộp nắp liền bọc da CK302 Nâu da bò (Size: 302x317x12) + Phụ kiện PK-16: thẻ đồng khắc tên 6×10

4. Lịch bàn đế da nâu (Size:14x14cm, 13 tờ 1 mặt, giấy C)

– Set đã bao gồm phí thiết kế

Set WD17-04

1. Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm – 30 trang – giấy Lustre – bìa cứng bọc hình)

2. Mini Album Mở phẳng (size: 12x12cm – 10 trang – giấy Lustre – bìa cứng bọc hình)

3. Hộp nắp liền bọc vải EU1-01 Canvas beige (Size: 302x305x24) + Phụ kiện: thẻ in hình canvas 10×15

4. Lịch bàn đế vải (Size:14x14cm, 13 tờ 1 mặt, giấy C)

5. Khung 3 ảnh bọc vải 15×21

6. Bìa đựng đĩa CD 15×15 dạng khung hình bọc vải.

– Set đã bao gồm phí thiết kếLustre

Set WD17-05

1. Photobook Mở phẳng (size: 25x20cm – 30 trang – giấy Mộc – bìa mềm in hình)

2. Hộp nắp liền bọc da VNN-005 Xanh lá (Size: 252x205x16) + Phụ kiện: thẻ da

3. Lịch bàn đế da (Size:20x20cm – 13 tờ 1 mặt – giấy Couche)

4. Khung 2 ảnh bọc da 15x21cm.

– Set đã bao gồm phí thiết kế

 

Set WD17-06

1. Photobook Tạp chí (size: 35x25cm – 30 trang giấy Mộc – bìa cứng bọc da ML-5 Nâu da bò) + In chữ size vừa

2. Mini Album Mở phẳng (size: 10x13cm – 10 trang – giấy Mộc – bìa cứng bọc da ML-5 Nâu da bò) + Phụ kiện Love

3. Hộp nắp liền set 2 cuốn bọc da ML-05 Nâu da bò (Size: 302x417x12)

– Phụ kiện hộp: PK-05 Thẻ tên da lộn 2 lớp khắc tên và kèm trang trí bằng đồng

– Set đã bao gồm phí thiết kế

Set WD17-09

1. Photobook Mở phẳng (size: 30x30cm – 30 trang, giấy Lustre – Bìa cứng bọc hình)

2. Hộp nắp liền Pre-04 vải silk nhúng. Màu vải: RB-C476

– Phụ kiện hộp: PK-16 Thẻ đồng khắc tên laser.

3. Khung hình 3 ảnh bọc da (size: 15x21cm)

4. 10 hình lẻ có khung

5. Hộp đựng hình lẻ bọc vải cùng màu hộp lớn.

– Set đã bao gồm phí thiết kế

Các sản phẩm Combo khác: