Bundle 4

Bundle 4

Giá từ 200

Product original price
Final price with discount
Final Price:
Customize your product
Choose your option
Tip: 2 pages are equal to 1 sheet.
from
Tiếp theo
Select your product
Choose your option
Please choose all the options of product {{0}} before create project
Mô tả
Trống
Configuration
pages
Minimum quantity
Please select fields
NOTE: extra pages price not included in grand total
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}
{#numpages#}

Thông tin bổ sung

Kích thước (cm)

, , , , ,

Loại album

Mở phẳng, Tạp chí

Che phủ

PTB-12×12-MP-BÌA CỨNG, PTB-12×12-TC-BÌA CỨNG, PTB-15×15-MP-BÌA CỨNG, PTB-15×15-TC-BÌA CỨNG, PTB-20×20-MP-BÌA CỨNG, PTB-20×20-TC-BÌA CỨNG, PTB-25×25-MP-BÌA CỨNG, PTB-25×25-TC-BÌA CỨNG, PTB-30×30-MP-BÌA CỨNG, PTB-30×30-TC-BÌA CỨNG, PTB-8×8-MP

Loại kết cấu bìa

Bóng, Mờ

Cửa sổ

None

Vật liệu bìa

None

Màu

None

Loại giấy

, ,

Hiệu ứng giấy

Bóng, Mặc định, Mờ

Mẫu thiết kế

A Day In The Life, Baby_s First Year Journal, BB08V, BB12V, BB13V, BB14V, BB22V – Summer Diary Of Baby, BB23V – Pink Bloom, BB24V – Baby Dinosaur, BD03V, BD04V, BD05V, Brotherhood (BB31V), Emulsion Color (BD08V), Everyday Family (FA14V), FA04V, Falling in love (LO12V), Falling in love (LO12V) test, Farewell Best Of Luck (FW07V), Farewell Goodbye and Goodluck (FW05V), Farewell Memory (FW02V), Farewell Simple Moments (FW01V), First 5 months of life (BB27V), First Year Baby Memory (BB26V), FR03V, Graduation Ceremony (SC10V), Happy Family (FA20V), Happy New Year (NY11V), Hello Summer (BB25V), Melrose Album (SIM08V), My Year in Review (YB07V), Off to see the world Dark blue (TR23V), Off to see the world Dark red (TR26V), Off to see the world Light blue (TR25V), Off to see the world Light green (TR24V), Our beautiful family (FA15V), Our Love Story (LO09V), Photo Christmas Mini (XMAS02V), Pink Garden Family (FA12V), Remember the good old time (FW09V), Romantic Wedding (WD13V), Rustic Water Color (FA19V), SC01V, SC06V – Memories Of Girl Student, SC07V – Memories Of Boy Student, Spring Knot Album (WD09V), Sun Flower (WO04V), Sweet Love (LO11V), The best mom ever (WO03V), The Big Day (WD10V), The Early Years of Life (BB28V), TR03V, TR04V, TR05V, TR09V, TR10, TR16V – World Tourism Day, Travel Time (TR18V), WD02V, WD04V, WD07V – Stomika, WD08 – Brush Strokes, Year in Review (YB08V), You_re my best friend (SC11V)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Bundle 4

15

Product original price
Final price with discount
Final Price:
Customize your product
Choose your option
Tip: 2 pages are equal to 1 sheet.
from
Tiếp theo
Select your product
Choose your option
Please choose all the options of product {{0}} before create project
Mô tả
Trống
Configuration
pages
Minimum quantity
Please select fields
NOTE: extra pages price not included in grand total

Thông tin bổ sung

Kích thước (cm)

Che phủ

20×20 Photographic

Cửa sổ

None

Vật liệu bìa

None

Màu

None

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Product original price
Final price with discount

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.